[/section]

Các loại tủ lạnh sharp
Số cánh
2 cánh
4 cánh
Dung tích chứa
150L
200L
300L
350L
400L
450L
500L
550L
600L
650L
 Xem thêm:
 Tất cả

Tất cả 2 Tủ lạnh Sharp 250L

Miền Bắc

Hotline:1
Hotline:1 0969.165.386
Hotline:2
Hotline:2 0962.764.886

Miền Nam

Hotline:1
Hotline:1 0974.628.139
Hotline:2
Hotline:2 0974.628.139
Liên hệ