Các loại điều hoà Hikawa

9000 BTU

12000 BTU

18000 BTU

24000 BTU

Chọn công suất
Xem thêm:
 Tất cả

Kho hàng điều hoà Hikawa

Các loại điều hoà Hikawa

9000 BTU

12000 BTU

18000 BTU

24000 BTU

Chọn công suất

Kho hàng điều hoà Hikawa

 Tất cả

Miền Bắc

Hotline:1
Hotline:1 0969.165.386
Hotline:2
Hotline:2 0962.764.886

Miền Nam

Hotline:1
Hotline:1 0974.628.139
Hotline:2
Hotline:2 0974.628.139
Liên hệ