[/section]

Các loại tủ lạnh Electrolux
Số cánh
2 cánh
3 cánh
4 cánh
Tiện ích
Ngăn đông mềm
Dung tích chứa
200L
300L
350L
500L
600L

Tất cả 1 Tủ lạnh Electrolux 250L

Miền Bắc

Hotline:1
Hotline:1 0969.165.386
Hotline:2
Hotline:2 0962.764.886

Miền Nam

Hotline:1
Hotline:1 0974.628.139
Hotline:2
Hotline:2 0974.628.139
Liên hệ