Các loại tủ lạnh Hitachi
2 cánh
3 cánh
4 cánh
6 cánh
Đá tự rơi
Đông mềm
200L
300L
400L
600L
700L
Cùng hãng Hitachi:
Máy giặt
Điều hoà

Tủ lạnh 500L bán chạy:

 Tất cả

Các loại tủ lạnh Hitachi
Số cánh
2 cánh
3 cánh
4 cánh
6 cánh
Tiện ích
Đá tự rơi
Đông mềm
Dung tích chứa
200L
250L
300L
350L
400L
450L
550L
600L
700L
 Xem thêm:
 Tất cả

Tất cả 1 Tủ lạnh Hitachi 500L

Miền Bắc

Hotline:1
Hotline:1 0969.165.386
Hotline:2
Hotline:2 0962.764.886

Miền Nam

Hotline:1
Hotline:1 0974.628.139
Hotline:2
Hotline:2 0974.628.139
Liên hệ