Chọn khối lượng giặt
8 - 8.5kg
9 - 9.5kg
10 - 10.5kg

11kg

Phân loại

Máy giặt 12 kg bán chạy:

 Tất cả
Cùng hãng LG:
Tivi
Điều hoà
Tủ lạnh
Máy sấy
Chọn khối lượng giặt
8 - 8.5kg 
9 - 9.5kg
10 - 10.5kg

11kg

Phân loại
Cùng hãng LG:
Tủ lạnh
Điều hoà
Máy sấy
Tivi

Máy giặt 12kg bán chạy:

 Tất cả

Tất cả 3 Máy giặt LG 12kg

Miền Bắc

Hotline:1
Hotline:1 0969.165.386
Hotline:2
Hotline:2 0962.764.886

Miền Nam

Hotline:1
Hotline:1 0974.628.139
Hotline:2
Hotline:2 0974.628.139
Liên hệ