Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi Tivi Sony khi truy cập nội dung Internet

Lỗi truy cập hoặc cập nhật nội dung internet trên tivi Sony là lỗi mà người dùng thường dễ gặp phải nhất trong quá trình sử dụng. Internet vốn là điều không thể thiếu trên mỗi dòng tivi thông minh hiện nay, giúp bạn có thể truy cập vào bất cứ nội dung mình mong muốn. Những nếu gặp sự cố bạn hãy cùng Kho điện máy online đi tìm nguyên nhân và cách khắc phục lỗi Tivi Sony khi truy cập nội dung Internet nhé.

1. Các lỗi thường gặp trên tivi Sony khi truy cập hay cập nhật nội dung Internet

Khi bạn đang cố gắng truy cập mạng trên tivi Sony thì sẽ có nhiều trường hợp gặp lỗi mà bạn có thể dễ dàng gặp phải:

 • Mã lỗi Lỗi: 1002 hiển thị
 • Mã lỗi Lỗi: 1106 hiển thị
 • Lỗi: 1107, 2123, 3218, 5010 hoặc 7003 xuất hiện trong khi thiết lập mạng hoặc khi thử truy cập nội dung Internet trên Tivi
 • Lỗi: 2200 xuất hiện trên Sony Tivi khi cố gắng truy cập kết nối mạng
 • Mã lỗi Lỗi: 4012 hiển thị
 • Mã lỗi Lỗi: 5010 hiển thị
 • Mã lỗi Lỗi: 1 đến 30 hoặc 50 đến 200 hoặc 300 hiển thị

2. Nguyên nhân và cách khắc phục từng lỗi khi truy cập internet trên tivi Sony

Mã lỗi Lỗi: 1002 hiển thị

Nguyên nhân: Khi TV Sony nhà bạn hiện mã lỗi 1002 khi đang truy cập mạng thì đó là lỗi Tivi Sony chưa được kết nối mạng.

2. Nguyên nhân và cách khắc phục từng lỗi khi truy cập internet trên tivi Sony

Khắc phục: Hãy kiểm tra cài đặt kết nối mạng bằng cách làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.

Bước 2: Chọn Settings (Cài đặt).

Bước 3: Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).

Bước 4: Chọn Set up (Thiết lập).

Bước 5: Chọn Network (Mạng).

Bước 6: Chọn Network set-up (Thiết lập mạng).

Bước 7: Chọn Set up network connection (Thiết lập kết nối mạng).

 • Đối với kết nối không dây: Làm theo hướng dẫn trên màn hình để kiểm tra cài đặt kết nối mạng.
 • Đối với kết nối có dây:
  • Chọn Expert (Chuyên gia).
  • Chọn Wired Set-up (Thiết lập mạng có dây).
  • Làm theo hướng dẫn trên màn hình để kiểm tra cài đặt kết nối mạng.

Nếu sự cố vẫn xảy ra, hãy cập nhật BRAVIA TV lên phần mềm hệ thống mới nhất rồi kiểm tra xem sự cố có được khắc phục không.

Để biết cách cập nhật, hãy làm theo những bước sau.

 • Bước 1: Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 • Bước 2: Chọn Settings (Cài đặt).
 • Bước 3: Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
 • Bước 4: Chọn Software Update (Cập nhật phần mềm).
 • Bước 5: Chọn USB hoặc Network (Mạng).
 • Bước 6: Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Mã lỗi Lỗi: 1106 hiển thị

Nguyên nhân: Mã lỗi này hiển thị trên TV Sony giá rẻ trong những trường hợp sau:

 • Khi cố gắng xem video từ Internet trên Tivi.
 • Nội dung Internet được chọn hoặc Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet) được thực hiện.

2. Nguyên nhân và cách khắc phục từng lỗi khi truy cập internet trên tivi Sony

Khắc phục:

Trước tiên, hãy kiểm tra trạng thái kết nối trong Network Set-up (Thiết lập mạng).

 • Bước 1: Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 • Bước 2: Chọn Settings (Cài đặt).
 • Bước 3: Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
 • Bước 4: Chọn Set-up (Thiết lập).
 • Bước 5: Chọn Mạng (Network).
 • Bước 6: Chọn Network Set-up (Thiết lập mạng).
 • Bước 7: Chọn View Network setting and status (Xem cài đặt và trạng thái kết nối mạng).
 • Bước 8: Chọn Check Connection (Kiểm tra kết nối).
 • Bước 9: Chọn Yes (Có).

Nếu có bất kỳ kết quả chấn đoán nào là Failed (Không đạt), hãy kiểm tra cài đặt kết nối mạng.

Nếu tất cả kết quả chẩn đoán đều OK, hãy cập nhật BRAVIA TV Sony lên phần mềm hệ thống mới nhất, rồi kiểm tra xem sự cố có được khắc phục không.

Để biết cách cập nhật, hãy làm theo những bước sau:

 • Bước 1: Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 • Bước 2: Chọn Settings (Cài đặt).
 • Bước 3: Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
 • Bước 4: Chọn Software Update (Cập nhật phần mềm).
 • Bước 5: Chọn USB hoặc Network (Mạng).
 • Bước 6: Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Mã lỗi: 1107, 2123, 3218, 5010 hoặc 7003 trên Sony tivi

Những mã lỗi này hiển thị trên thiết bị tivi giá rẻ Sony trong những trường hợp sau.

 • Kết nối internet bị ngắt hoặc không ổn định.
 • Tốc độ đường truyền mạng bị giảm (đặc biệt khi kết nối với mạng WLAN không dây)

LƯU Ý: Kể cả trong các trường hợp khác, những mã lỗi này có thể hiển thị do các nguyên nhân tạm thời như đường truyền giao nhau, v.v. Đôi khi, sự cố được khắc phục sau một khoảng thời gian mà không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào. Trong trường hợp này, đôi khi không thể xác định được nguyên nhân.

Lỗi 2200 xuất hiện trên TV Sony khi cố gắng truy cập kết nối mạng

Lỗi lỗi Tivi Sony khi truy cập nội dung Internet hiển thị này khi bạn không thể kết nối internet hoặc đường truyền Internet không ổn định.

Lỗi này có thể hiển thị trong một số trường hợp cụ thể, chẳng hạn như Tôi không thấy các dịch vụ video internet, trong khi xem các dịch vụ video internet, nó đột ngột biến mất, v.v.

Mã lỗi Lỗi: 4012 hiển thị

Có thể thiết bị này bị hỏng. Có thể cần phải sửa chữa sản phẩm.

Lúc này bạn có thể gọi chuyên gia sửa chữa tivi Sony giá rẻ chuyên nghiệp, hoặc liên hệ tới trung tâm bảo hành sản phẩm để được hỗ trợ sửa chữa kịp thời.

Mã lỗi Lỗi: 5010 hiển thị

Nguyên nhân: Lỗi xuất hiện khi xử lý Internet của chương trình trên Ti vi Sony

2. Nguyên nhân và cách khắc phục từng lỗi khi truy cập internet trên tivi Sony

Khắc phục:

Kiểm tra kết nối trong Network Set-up (Thiết lập kết nối).

Bước 1: Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.

Bước 2: Chọn Settings (Cài đặt).

Bước 3: Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).

Bước 4: Chọn Set-up (Thiết lập).

Bước 5: Chọn Network (Mạng).

Bước 6: Chọn Network Set-up (Thiết lập mạng).

Bước 7: Chọn View Network setting and status (Xem cài đặt và trạng thái kết nối mạng).

Bước 8: Chọn Kiểm tra kết nối (Check Connection).

Bước 9: Chọn Có (Yes).

Nếu có bất kỳ kết quả chẩn đoán nào là Failed (Không đạt), hãy kiểm tra cài đặt kết nối mạng.

Nếu tất cả kết quả chẩn đoán đều là OK (Đạt), hãy tiến hành xác nhận theo trình tự sau.

– Cập nhật BRAVIA TV lên phiên bản hệ thống mới nhất.

 • Bước 1: Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 • Bước 2: Chọn Settings (Cài đặt).
 • Bước 3: Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
 • Bước 4: Chọn Software Update (Cập nhật phần mềm).
 • Bước 5: Chọn USB hoặc Network (Mạng).
 • Bước 6: Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

– Thực hiện Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).

 • Bước 1: Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 • Bước 2: Chọn Cài đặt (Settings).
 • Bước 3: Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
 • Bước 4: Chọn Set-up (Thiết lập).
 • Bước 5: Chọn Network (Mạng).
 • Bước 6: Chọn Network Set-up (Thiết lập mạng).
 • Bước 7: Chọn Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).

– Nếu sự cố vẫn tiếp diễn trên tivi, hãy thử tiến hành Factory data reset (Khôi phục cài đặt gốc).

 • Bước 1: Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
 • Bước 2: Chọn Settings (Cài đặt).
 • Bước 3: Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
 • Bước 4: Chọn Factory Settings (Cài đặt gốc).
 • Bước 5: Chọn Yes (Có).

LƯU Ý:

 • Nếu lỗi xuất hiện sau khi tiến hành khôi phục cài đặt, có thể có sự cố kết nối mạng.
 • Có thể khắc phục được sự cố sau một lúc. Hãy thử Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet) một lần nữa sau một lát.

Mã lỗi Lỗi: 1 đến 30 hoặc 50 đến 200 hoặc 300 hiển thị

Lỗi Tivi Sony khi truy cập nội dung Internet này là sự cố truyền tín hiệu với đích kết nối (phía máy chủ).

Trong trường hợp nguyên nhân là tạm thời, có thể khắc phục sự cố sau một lát.

Trước tiên, hãy thử truy cập sau một lúc.

Nếu sự cố không được khắc phục, hãy cập nhật BRAVIA tivi Sony giá rẻ chính hãng lên phần mềm hệ thống mới nhất.

 • Bước 1: Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
 • Bước 2: Chọn Settings (Cài đặt).
 • Bước 3: Chọn Customer Support (Hỗ trợ khách hàng).
 • Bước 4: Chọn Software Update (Cập nhật phần mềm).

2. Nguyên nhân và cách khắc phục từng lỗi khi truy cập internet trên tivi Sony

 • Bước 5: Chọn USB hoặc Network (Mạng).
 • Bước 6: Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Với những chia sẻ chi tiết trên đây Kho điện máy online hy vọng rằng các bạn đã có thể tự tìm được nguyên nhân và cách khắc phục lỗi Tivi Sony khi truy cập nội dung Internet. Chúc các bạn thành công.

Rate this post
Lê Trâm
Lê Trâm

Miền Bắc

Hotline:1
Hotline:1 0962.764.886
Hotline:2
Hotline:2 0969.165.386

Miền Nam

Hotline:1
Hotline:1 0974.628.139
Hotline:2
Hotline:2 0972.636.168
Liên hệ