Các loại điều hoà Funiki
9000 BTU
12000 BTU
18000 BTU
24000 BTU
Chọn công suất

Điều hòa Inverter bán chạy:

 Tất cả
Các loại điều hoà Funiki
9000 BTU
12000 BTU
18000 BTU
24000 BTU
Chọn công suất

Điều hòa Inverter bán chạy:

 Tất cả

Tất cả 1 Điều hoà Funiki Inverter

Miền Bắc

Hotline:1
Hotline:1 0969.165.386
Hotline:2
Hotline:2 0962.764.886

Miền Nam

Hotline:1
Hotline:1 0974.628.139
Hotline:2
Hotline:2 0974.628.139
Liên hệ