Tivi Sony không hoạt động bình thường khi cập nhật phần mềm

Tivi Sony không hoạt động bình thường khi cập nhật phần mềm là hiện tượng không gặp phải thường xuyên, nhưng nếu gặp phải sẽ khiến cho người sử dụng bị ảnh hưởng đến thời gian thư giãn. Cùng kho điện máy online tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục cho sự cố này nhé.

1. Hiện tượng Tivi Sony không hoạt động bình thường sau khi cập nhật phần mềm

Nếu các sự cố dưới đây xuất hiện thì tivi Sony của bạn đang hoạt động bất thường sau khi cập nhật phần mềm, và cần phải khắc phục ngay:

 • Nút HOME trên điều khiển từ xa không hoạt động hoặc Màn hình chính không hiển thị
 • Âm thanh thường xuyên bị gián đoạn
 • TV chuyển sang chế độ demo
 • Hướng dẫn chương trình không hiển thị hoặc đã cũ
 • Không thể tiến hành ghi (*)
 • Các tiêu đề đã được lưu biến mất khỏi danh sách tiêu đề

2. Cách khắc phục lỗi TV Sony hoạt động bất thường

Nút HOME trên điều khiển từ xa không hoạt động hoặc màn hình Home không hiển thị

Lưu ý: Một số mẫu Tivi không có menu Configuring the TV (Định cấu hình Tivi) trong Settings (Cài đặt), do đó, bước này có thể không được thực hiện.

Thực hiện Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm) trong System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống).
 • Bước 1: Nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa.
 • Bước 2: Chọn Help Guide (Hướng dẫn trợ giúp) trong How to use your TV (Cách sử dụng Tivi của bạn).
 • Bước 3: Chọn Settings (Cài đặt).
 • Bước 4: Chọn Configuring the TV (Cấu hình Tivi).
 • Bước 5: Chọn TV (Tivi).
 • Bước 6: Chọn  Settings (Cài đặt).
 • Bước 7: Chọn Apps (Ứng dụng).
 • Bước 8: Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
 • Bước 9: Chọn See all apps (Xem tất cả ứng dụng) — Show system apps (Hiển thị ứng dụng hệ thống) — System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống). (Android™ 9)
 • Bước 10: Chọn System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống) trong danh mục System app (Ứng dụng hệ thống). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
 • Bước 11: Chọn Clear cache (Xóa bộ nhớ đệm).
 • Bước 12: Chọn OK.

2. Cách khắc phục lỗi TV Sony hoạt động bất thường

Âm thanh thường xuyên bị gián đoạn

Hãy kiểm tra cài đặt chế độ thiết lập lại ảnh và chuyển sang Off (Tắt) nếu chế độ này đang On (Bật) trên Sony tivi

Bước 1: Mở màn hình  Settings (Cài đặt).

Bước 2: Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:

 • Chọn System (Hệ thống) hoặc Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Retail mode settings (Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ) — Picture reset mode (Chế độ đặt lại hình ảnh) — Off (Tắt). (Android 9 trở lên)
 • Chọn Retail mode settings (Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ) — Picture reset mode (Chế độ đặt lại hình ảnh) — Off (Tắt). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)

Tivi Sony chuyển sang chế độ demo

Hãy kiểm tra cài đặt chế độ demo và chuyển sang Off (Tắt) nếu chế độ đó đang On (Bật). Để kiểm tra và định cấu hình cài đặt

Hướng dẫn chương trình không hiển thị hoặc đã cũ / Không thể tiến hành ghi

Hãy kiểm tra cài đặt thu nhận thời gian và chuyển sang On (Bật) hoặc Use network time (Sử dụng thời gian mạng) nếu đang ở chế độ Off (Tắt).

Bước 1: Mở màn hình  Settings (Cài đặt). 

Bước 2: Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:

  • Chọn System (Hệ thống) hoặc Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Date & Time (Ngày & giờ) — Automatic date & time (Ngày & giờ tự động). (Android 9 trở lên)
  • Chọn Date & Time (Ngày & giờ) — Automatic date & time (Ngày & giờ tự động). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)

Bước 3: Đặt thành On (Bật) hoặc đặt thành Use network time (Sử dụng thời gian mạng).

LƯU Ý: Nếu bạn chọn On (Bật), hãy đặt Time synchronization (Đồng bộ hóa thời gian) thành Use network-provided time (Sử dụng thời gian do mạng cung cấp)

Các tiêu đề đã được lưu biến mất khỏi danh sách tiêu đề

Hãy kiểm tra cài đặt hiển thị của danh sách tiêu đề.

Bước 1: Nhấn nút TITLE LIST (DANH SÁCH TIÊU ĐỀ) hoặc REC LIST (DANH SÁCH GHI) trên điều khiển từ xa.

Nếu điều khiển từ xa không có nút TITLE LIST/REC LIST (DANH SÁCH TIÊU ĐỀ/DANH SÁCH GHI), hãy nhấn nút HOME và chọn Title list (Danh sách tiêu đề).

Bước 2: Chọn Filter (Bộ lọc).

Nếu Filter (Bộ lọc) không hiển thị, hãy nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển từ xa và chọn Filter (Bộ lọc).

2. Cách khắc phục lỗi TV Sony hoạt động bất thường

Bước 3: Nếu Non-playback (Chưa phát lại) hoặc Played (Đã phát) tắt (không có dấu chọn), hãy nhấn nút EnterẢnh để bật (dấu chọn được hiển thị).

2. Cách khắc phục lỗi TV Sony hoạt động bất thường

Bước 4: Đảm bảo rằng các tiêu đề được hiển thị trong Title List (Danh sách tiêu đề).

2. Cách khắc phục lỗi TV Sony hoạt động bất thường

LƯU Ý: Đảm bảo chọn ALL (TẤT CẢ) cho mục thể loại từ menu ở bên trái màn hình khi chọn.

Nếu không khắc phục được các sự cố kể cả sau khi thử bước 1 hoặc nếu các sự cố khác xảy ra: Đặt lại nguồn hoặc Khôi phục cài đặt gốc có thể giúp khắc phục được sự cố. Hãy đọc phần sau và thử đặt lại TV Sony giá rẻ

3. Ví dụ về các sự cố sau khi cập nhật

 • Khởi động lại liên tục.
 • Tivi không bật.
 • Đèn LED nhấp nháy.
 • Xảy ra lỗi mạng.
 • Các kênh không hiển thị.
 • HDD bên ngoài đã kết nối không được nhận dạng.
 • Xảy ra nhiễu hạt trên hình ảnh được ghi trên HDD bên ngoài.
 • Không có âm thanh hoặc hình ảnh.
 • Điều khiển từ xa không hoạt động.
 • Tivi bị treo.
 • Hoạt động bất thường xảy ra hoặc hoạt động của Tivi không ổn định, v.v.

Nếu vẫn không khắc phục được sự cố sau khi tiến hành đặt lại hoặc Khôi phục cài đặt gốc, có thể cần phải sửa chữa Tivi.

Tóm lại, lỗi Tivi Sony không hoạt động bình thường khi cập nhật phần mềm là lỗi không khó để có thể khắc phục, nhưng nếu bạn không có chuyên môn thì hãy gọi thợ sửa chữa chuyên nghiệp để được hỗ trợ. Kho điện máy online hy vọng những thông tin trên đây hữu ích cho các bạn.

Rate this post
Lê Trâm
Lê Trâm

Miền Bắc

Hotline:1
Hotline:1 0962.764.886
Hotline:2
Hotline:2 0969.165.386

Miền Nam

Hotline:1
Hotline:1 0974.628.139
Hotline:2
Hotline:2 0972.636.168
Liên hệ