Khôi phục lại cài đặt gốc Google Tivi Sony

Làm cách nào để khôi phục lại cài đặt gốc Google Tivi Sony? Đây có lẽ là câu hỏi đang được đặt ra rất nhiều mà Kho điện máy online đã nhận được. Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các bước đối với dòng Google TV Sony này nhé.

1. Khi nào cần khôi phục lại cài đặt gốc tivi Sony?

Không phải lúc nào bạn cũng cần khôi phục lại cài đặt gốc cho chiếc tivi nhà mình. Nhưng sẽ có những trường hợp bạn bắt buộc phải khôi phục để tivi có thể hoạt động lại như cũ.

Bạn có thể thực hiện khôi phục lại khi:

 • Xóa tất cả dữ liệu cá nhân và cài đặt đang có trên tivi và đưa thiết bị trở về tình trạng như lúc mới xuất xưởng.
 • Cài đặt lại từ đầu cho chiếc ti vi của bạn.

2. Các bước cần làm trước khi bắt đầu khôi phục cài đặt gốc Google TV Sony

2. Các bước cần làm trước khi bắt đầu khôi phục cài đặt gốc Google TV Sony

Trước khi bạn khôi phục cài đặt gốc của Tivi Sony, hãy đảm bảo rằng Tivi đã bật và bạn tháo mọi thiết bị USB gắn ngoài khỏi Sony tivi.

Có ba cách khác nhau để khôi phục cài đặt gốc của Google TV Sony tùy thuộc vào sự cố bạn đang gặp phải:

 • Tùy chọn A (Khởi động lại/Thiết lập lại nguồn) là thiết lập lại mềm luôn được khuyến nghị trước tiên vì bước này có thể giải quyết nhiều sự cố và không ảnh hưởng đến thông tin đã lưu.
 • Tùy chọn B (Khôi phục cài đặt gốc ) là bước tiếp theo nếu khởi động lại hoặc thiết lập lại nguồn không thành công. Khôi phục cài đặt gốc sẽ xóa tất cả các cài đặt tùy chỉnh của khách hàng khi bước này đặt lại Tivi về thông số kỹ thuật ban đầu.
 • Tùy chọn C (Khôi phục cài đặt gốc bắt buộc) là tùy chọn cuối cùng nếu Khôi phục cài đặt gốc không thành công. Khôi phục cài đặt gốc bắt buộc sẽ xóa tất cả các cài đặt tùy chỉnh của khách hàng khi bước này đặt lại Tivi về thông số kỹ thuật ban đầu. Sử dụng tùy chọn này khi bạn không thể truy cập TV Sony qua menu.

LƯU Ý: Khôi phục cài đặt gốc  Khôi phục cài đặt gốc bắt buộc thực hiện cùng một nhiệm vụ – chúng đặt lại Tivi về cài đặt gốc.

Khôi phục cài đặt gốc bắt buộc được thực hiện theo cách thủ công bằng các nút Tivi khi bạn không thể truy cập các tùy chọn thiết lập lại trong menu Tivi (tức là khi không thể Khôi phục cài đặt gốc).

3. Hướng dẫn khởi động lại / Thiết lập lại nguồn Google tivi Sony

Tùy chọn này không ảnh hưởng đến thông tin được lưu trên Tivi Sony của bạn (ví dụ: các cài đặt tài khoản Google, ứng dụng, kênh).

Khởi động lại TV

Chọn phương pháp tùy thuộc vào Ti vi của bạn:

Khởi động lại Tivi Sony bằng điều khiển từ xa đi kèm:

 • Bước 1: Nhấn và giữ nút NGUỒN cho đến khi thông báo Power off (Tắt nguồn) xuất hiện trên màn hình
 • Bước 2: Nhấn và giữ nút NGUỒN cho đến khi menu xuất hiện → chọn Restart (Khởi động lại)

Khởi động lại Tivi Sony giá rẻ bằng menu Tivi. Trên điều khiển từ xa, hãy làm theo các bước dưới đây:

 • Bước 1: Nhấn  (Quick Settings) (Cài đặt nhanh) → Settings (Cài đặt) → System (Hệ thống) → Restart (Khởi động lại) → Restart (Khởi động lại)
 • Bước 2: Nhấn  (Quick Settings) (Cài đặt nhanh) → Settings (Cài đặt) → About (Thông tin) → Restart (Khởi động lại) → Restart (Khởi động lại)
 • Bước 3: Nhấn  (Quick Settings) (Cài đặt nhanh) → Settings (Cài đặt) → Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) → About (Thông tin) → Restart (Khởi động lại) → Restart (Khởi động lại)

LƯU Ý: Khi khởi động lại bằng điều khiển từ xa hoặc menu, Tivi sẽ tự động tắt và bật lại sau một thời gian ngắn.

Thiết lập lại nguồn tivi Sony

Rút dây nguồn Tivi khỏi ổ cắm trên tường, chờ hai phút rồi cắm lại dây nguồn.

LƯU Ý: Bỏ qua bước này nếu dây nguồn Tivi của bạn không thể kết nối được.

4. Cách khôi phục cài đặt gốc (sử dụng menu Tivi Sony)

Lưu ý: Khôi phục cài đặt gốc sẽ xóa tất cả các cài đặt tùy chỉnh, bao gồm kênh, thông tin tài khoản (chẳng hạn như tài khoản Google™), dữ liệu hệ thống và ứng dụng, ứng dụng đã tải xuống, cài đặt mạng có dây và Wi-Fi, cài đặt khóa trẻ em và dữ liệu của thiết bị máy ảnh. TV Sony giá rẻ sẽ trở về trạng thái như lúc mua.

Cách đồng bộ hóa ứng dụng với tài khoản Google của bạn

Bạn có thể đồng bộ hóa các ứng dụng của bạn với tài khoản Google để khôi phục một số dữ liệu của ứng dụng sau khi tiến hành khôi phục cài đặt gốc. Làm theo các bước bên dưới tùy thuộc vào menu Tivi của bạn.

 • Cách 1: Nhấn  (Quick Settings) (Cài đặt nhanh) → Settings (Cài đặt) → Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) hoặc Accounts and Sign-in (Tài khoản và Đăng nhập) → Google → Choose synced apps (Chọn ứng dụng đã đồng bộ hóa) → chọn các mục để đồng bộ hóa → Sync now (Đồng bộ hóa ngay)
 • Cách 2: Nhấn  (Quick Settings) (Cài đặt nhanh) → Settings (Cài đặt) → Google → Choose synced apps (Chọn ứng dụng đã đồng bộ hóa) trong Sync (Đồng bộ hóa) → chọn các mục để đồng bộ hóa → Sync now (Đồng bộ hóa ngay)
 • Cách 3: Nhấn  (Quick Settings) (Cài đặt nhanh) → Settings (Cài đặt) → Personal (Cá nhân) → Google → Choose synced apps (Chọn ứng dụng đã đồng bộ hóa) trong Sync (Đồng bộ hóa) → chọn các mục để đồng bộ hóa → Sync now (Đồng bộ hóa ngay)

Cách tiến hành Khôi phục cài đặt gốc bằng menu Sony TV

Nếu màn hình HOME hiển thị trên màn hình Tivi:

Bước 1: Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn  (Quick Settings) (Cài đặt nhanh).

Bước 2: Chọn  Cài đặt.

Bước 3: Các bước tiếp theo sẽ khác nhau tùy thuộc vào các tùy chọn menu Tivi của bạn:

 • Chọn System (Hệ thống)→ About (Thông tin) → Reset (Thiết lập lại) → Factory data reset (Khôi phục cài đặt gốc) → Erase everything (Xóa tất cả) → Yes (Có).
 • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) → Reset (Thiết lập lại) → Factory data reset (Khôi phục cài đặt gốc) → Erase everything (Xóa tất cả) → Yes (Có).
 • Chọn Storage & reset (Lưu trữ & thiết lập lại) → Factory data reset (Khôi phục cài đặt gốc) → Erase everything (Xóa tất cả) → Yes (Có).

Nếu màn hình HOME không hiển thị (nút HOME trên điều khiển từ xa không hoạt động):

Bước 1: Nhấn nút  (Quick Settings) (Cài đặt nhanh).

Bước 2: Chọn  Settings (Cài đặt) → Device Preferences (Tùy chọn thiết bị)

Bước 3: Các bước tiếp theo sẽ khác nhau tùy thuộc vào các tùy chọn menu Tivi của bạn:

 • Chọn System (Hệ thống)→ About (Thông tin) → Reset (Thiết lập lại) → Factory data reset (Khôi phục cài đặt gốc) → Erase everything (Xóa tất cả) → Yes (Có)
 • Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) → Reset (Thiết lập lại) → Factory data reset (Khôi phục cài đặt gốc) → Erase everything (Xóa tất cả) → Yes (Có)

LƯU Ý:

 • Quá trình khôi phục cài đặt gốc có thể mất vài phút. Chờ cho đến khi quá trình hoàn tất.
 • Bạn có thể cần nhập mã PIN (nếu mã này được đặt trên Tivi của bạn) khi chọn tùy chọn Erase everything (Xóa tất cả).
 • Sau khi quá trình khôi phục cài đặt gốc hoàn tất, Sony TV sẽ khởi động tiện ích Thiết lập ban đầu. Bạn phải đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Google và Chính sách bảo mật của Google.

2. Các bước cần làm trước khi bắt đầu khôi phục cài đặt gốc Google TV Sony

5. Cách khôi phục cài đặt gốc bắt buộc (sử dụng các nút Tivi)

Đối với các dòng W8K, X74K và X75K

 • Bước 1: Rút dây điện AC (dây điện chính) của Ti vi Sony khỏi ổ cắm điện.
 • Bước 2: Nhấn và giữ nút Nguồn Ảnh trên Tivi (không phải trên điều khiển từ xa), sau đó (trong khi nhấn giữ nút) cắm lại dây nguồn AC. Tiếp tục nhấn giữ nút cho đến khi màn hình Erasing (Xóa) xuất hiện.

Lưu ý: Sẽ mất khoảng 10-30 giây để đèn LED bật sáng màu trắng.

 • Bước 3: Nhả nút ra sau khi màn hình Erasing (Xóa) xuất hiện.

Lưu ý: Nếu màn hình Erasing (Xóa) không chuyển thành màu trắng trong vòng 60 giây, hãy bắt đầu lại từ Bước 1.

 • Bước 4: Đợi vài phút để quá trình Factory data reset (Khôi phục cài đặt gốc) diễn ra. Sau khi hoàn tất, Tivi sẽ tự động khởi động lại và màn hình Welcome (Chào mừng) sẽ xuất hiện.
 • Bước 5: Khi màn hình thiết lập Welcome (Chào mừng) xuất hiện, hãy tiến hành thiết lập.

Lưu ý: Nếu màn hình thiết lập Welcome (Chào mừng) không xuất hiện, hãy rút dây nguồn AC rồi cắm lại vào ổ cắm.

Nếu bước Khôi phục cài đặt gốc bắt buộc không khắc phục được sự cố, hãy lặp lại quy trình bắt đầu từ Bước 1.

Các Tivi Sony khác

Bước 1: Tiến hành Khôi phục cài đặt gốc bắt buộc bằng một hoặc ba nút trên Ti vi

Bước 2: Tiến hành lại Khôi phục cài đặt gốc (Tùy chọn B).

Xem thêm các sản phẩm tivi Sony bán chạy nhất hiện nay:

Nói chung với cách Khôi phục lại cài đặt gốc Google Tivi Sony trên đây đã vô cùng đầy đủ, Kho điện máy online hy vọng bài viết đã mang lại những thông tin hữu ích cho bạn.

Rate this post
Lê Trâm
Lê Trâm

Miền Bắc

Hotline:1
Hotline:1 0962.764.886
Hotline:2
Hotline:2 0969.165.386

Miền Nam

Hotline:1
Hotline:1 0974.628.139
Hotline:2
Hotline:2 0972.636.168
Liên hệ